Sanace zdiva podřezáváním řetězovou pilou, nebo podsekávání zdiva s odizolováním
.

Dodatečná izolace zdiva infuzní metodou

Provádění dodatečných izolací zvlhlého zdiva infúzní metodou. Podstata infúzní bariéry spočívá v oddělení zdi od zdroje vlhkosti v optimální úrovni bariérou, která se vytvoří úplným prosycením vrstvy zdiva izolační chemickou směsí.Tato směs se plní do předvrtaných otvorů a pronikne do struktury stavebního materiálu a vytvoří tam souvislou vrstvu křemičitého gelu. Svými těsnícími a vodoizolačními(odpudivými) vlastnostmi zabraňuje dalšímu vzlínání vlhkosti. Při optimálních podmínkách je ošetřené zdivo vysušeno přibližně za 4-6 měsíců.

Výhody:

Infúzní izolace je bezpečná, nedochází k poškození zdiva trhlinami jako u jiných metod.

Použití infúzní metody  lze doporučit pro potřeby památkové obnovy a pro opravy, rekonstrukce a modernizace domovního a bytového fondu v podmínkách městské a venkovské zástavby, i pro stavby nebytové.

Používají se vodné silikátové hydrofobní izolační směsi,používaný izolační prostředek je vodou ředitelný,ekologicky nezávadný. Neobsahuje organická rozpouštědla,tudíž se nejedná o hořlavinu.

Systému je vyvinut na principu beztlakové infuze.Po opakovaných nálevech izolační látky je nasycení zdiva suspenzí rovnoměrné a vzniklá izolační bariera souvislá.

V neposlední řadě je výhodou rychlost provedení a minimální znečištění pracoviště a jeho okolí,vysoká spolehlivost a příznivá cena.

Hydroizolace a sanace bytu


 

DKM 2008 © Webdesign by Kurty (kurty@seznam.cz)